Internaat
Nieuwen Bosch

Internaat
Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart

Ontdek onze internaten in het centrum van Gent.

“Education is a two-fold process of psychological development and integration into society. Teach them everything that is necessary to equip them for life” – Julie Billiart.

Internaat
Nieuwen Bosch

Internaat
Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart

Ontdek onze internaten in het centrum van Gent.

“Education is a two-fold process of psychological development and integration into society. Teach them everything that is necessary to equip them for life” – Julie Billiart.

Internaat
Nieuwen Bosch

Internaat
Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart

Ontdek onze internaten in het centrum van Gent.

“Education is a two-fold process of psychological development and integration into society. Teach them everything that is necessary to equip them for life” – Julie Billiart.

Internaat
Nieuwen Bosch

Internaat
Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart

Ontdek onze internaten in het centrum van Gent.

“Education is a two-fold process of psychological development and integration into society. Teach them everything that is necessary to equip them for life” – Julie Billiart.

Nieuwen Bosch Internaat

Samen met enkele zusters van Notre Dame de Namur richtte 'Mère' Julie Billiart in 1810 een school op in de oude Cisterciënzerinnenabdij. Daarmee is Nieuwen Bosch de oudste katholieke school van Gent.

Het ideaal van mère Julie bestond erin om onderwijs en zorg te verstrekken aan de minderbedeelden. Dankzij het schoolgeld van de welstellende meisjes slaagde ze erin dit doel te realiseren. In het huidig pedagogisch project van de school blijft de zorg voor elke leerling het belangrijkste streefdoel.
Het internaat biedt plaats aan 125 meisjes uit het lager en secundair onderwijs. Leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs kunnen uiteraard terecht in het nieuwe internaat van ons schoolbestuur: internaat Onze-Lieve- Vrouw Julie Billiart.
In een veilige en warme, familiale omgeving willen wij de internen vanuit christelijke inspiratie de nodige ondersteuning bieden om zich te ontwikkelen tot evenwichtige jongvolwassenen. Zo kunnen ze met open vizier en zin voor verantwoordelijkheid de toekomst tegemoet gaan. Wij bieden onze internen de nodige structuur door middel van een duidelijke dagindeling, waarin we streven naar evenwicht tussen studie en ontspanning. Onze studiebegeleiding is erop gericht de leerlingen te helpen bij hun groei naar planmatige organisatie van hun taken en efficiënt studeren.
De historische site van Nieuwen Bosch biedt heel wat troeven. De prachtige groene tuin in hartje Gent geeft een oase van rust tijdens het studeren door.

Tot op heden houdt men het patrimonium in stand met respect voor de authenticiteit. Daarbij hebben vooral de pandgang, de feestzaal en de kapel met barokke toren een hoge cultuurhistorische waarde.

De indeling van de kamers gebeurt op basis van de leeftijden. De gang Sint-Joseph biedt plaats aan de internen van de lagere school en de eerste graad van het secundair onderwijs. In de gangen Notre Dame en Sint-Anna worden de internen van de 2 de graad gehuisvest. De vijfdejaars vertoeven op Peda.

Elke kamer is voorzien van een bed met brandvertragende matras, kast, bureau, stoel en brandvertragende gordijnen.

Er is wifi voorzien in het hele internaat.

Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart Internaat

Op 1 september 2015 opende het schoolbestuur Katholiek Onderwijs Gent-Zuid een nieuw internaat. Het internaat draagt de naam van Jullie Billiart. Zij is de stichteres van de congregatie Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen, de kloosterorde die meer dan 200 jaar geleden de basis gelegd heeft van Nieuwen Bosch en het Onze-Lieve-Vrouw Instituut.
Het nieuwe internaat is bedoeld voor meisjes van de derde graad secundair onderwijs. Zowel leerlingen van de secundaire scholen van ons schoolbestuur, als leerlingen uit andere scholen zijn welkom! Leerlingen van het secundair onderwijs en leerlingen van het basisonderwijs die een internaat zoeken in de buurt kunnen uiteraard nog altijd terecht in het bestaande internaat van ons schoolbestuur: internaat Nieuwen Bosch.
In een veilige en warme, familiale omgeving willen wij de internen vanuit christelijke inspiratie de nodige ondersteuning bieden om zich te ontwikkelen tot evenwichtige jongvolwassenen. Zo kunnen ze met open vizier en zin voor verantwoordelijkheid de toekomst tegemoet gaan. Wij bieden onze internen de nodige structuur door middel van een duidelijke dagindeling, waarin we streven naar evenwicht tussen studie en ontspanning. Onze studiebegeleiding is erop gericht de leerlingen te helpen bij hun groei naar planmatige organisatie van hun taken en efficiënt studeren. In het bijzonder voor leerlingen van de derde graad willen we een schakel zijn tussen het secundair en het hoger onderwijs.
Internaat Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart beschikt over 40 ruime kamers die allen een prachtig uitzicht hebben op de groene tuin.

Elke kamer is voorzien van een bed met brandvertragende matras, kast, bureau, stoel en brandvertragende gordijnen.

Er is wifi voorzien in het hele internaat.

"Education is a two-fold process of psychological development and integration into society. Teach them everything that is necessary to equip them for life” – Julie Billiart

Ik vind het belangrijk om samen met de collega’s te zorgen dat het internaat een aangename thuis wordt, waar elke interne een plaats vindt.
Belangstelling tonen voor hun leefwereld en studiewerk, zie ik als een prioriteit.
Als leerkracht wiskunde geef ik graag uitleg over de vakken wiskunde en wetenschappen.
Actualiteit in brede zin en literatuur zijn grote interesse punten voor me, waarover ik graag praat met de internen.

Leerkracht lager onderwijs - Sterk in talen

Graag help ik de interen bij de grammatica van de lessen Nederlands, Latijn, Frans, Engels of Duits. Voor leren leren & studiebegeleiding ben je bij mij aan het juiste adres!

Met veel liefde en zorg houd ik als opvoedster er van om een warme thuis te creëren voor onze internen. Een plek waar elke interne zich geliefd, geborgen en veilig voelen mag.
Tijdens de studie motiveer en help ik de meisjes graag om samen zo het beste uit zichzelf te kunnen halen.
Ik houd ervan om met veel passie sportieve, ontspannende en creatieve activiteiten te organiseren. Het is fijn om voor iedereen iets leuks te zoeken! Hé, doe jij mee?
Kortom, in ons internaat is het ‘vree wijs’! Hopelijk tot binnenkort?

Ik ben juf Suzan en ik ben studiebegeleider in het internaat. Van opleiding ben ik leerkracht secundair onderwijs met de vakken biologie en geschiedenis. Ik help de internen graag om leerstof te verwerken, samen planningen opmaken, leerstof opvragen en zo veel meer. Het is voor de internen belangrijk dat ze bij iemand terecht kunnen die hen stimuleert en motiveert in hun studieproces. Ik sta paraat voor alle internen en bezorg hen graag een warme plek op het internaat.

Kom je graag eens langs voor een goede babbel? Steeds welkom! Ook voor studiebegeleiding kan je zeker bij mij terecht. Ik organiseer graag knutselactiviteiten. Mijn grootste specialiteit is patisserie! Samen bakken of heerlijke zoetigheden maken met de internen vind ik erg fijn. Creatief bezig zijn & kalligrafie zijn mijn hobby’s.

Preventieverantwoordelijke
Sportief, jong van geest en altijd goed gemutst, zo kan ik mezelf het beste omschrijven.
Voor leuke ontspanningsmomenten, sport & spel ben ik steeds te vinden.
Bewegen, dat is fun!

Pedagogisch project

Wij onderschrijven het opvoedingsproject van de scholen, waar de internen de lessen volgen. Wij benadrukken echter op het internaat enkele bijzondere waarden.

Onze accenten zijn:  

Persoonlijke verantwoordelijkheid en zin voor engagement
Inzet voor studie, zinvolle ontspanning en huiselijkheid
Inspraak en samenspraak
Openheid voor christelijke waarden
Respect voor diversiteit en andere levensbeschouwing 
Solidariteit & relatiebekwaamheid
Respect, verdraagzaamheid en fair- play
Creativiteit & eerlijkheid
Gelovig engagement

Werking

Studeren vormt de hoofdbrok van het internaatsleven. Om een positief leerklimaat te kunnen nastreven, wordt van de interne het naleven van een aantal afspraken verwacht. Om 16.40u uur start de eerste studieblok. Dit kan in de eigen kamer of in de gemeenschappelijke studieruimte waar de interne studiebegeleiding kan genieten.

Tijdens studiemomenten geldt er een algemene stilte. Er wordt gevraagd om multi-media toestellen uit te schakelen. De interne focust zich volledig op haar studiewerk. Eventuele vragen kunnen discreet via de opvoeder van toezicht worden gesteld. De interne weet planmatig te werken en houdt zich aan de voorziene studietijd. Tijdens de examenperiode kan de interne toestemming aan de opvoeder van dienst vragen om vroeger te mogen opstaan om te studeren. De nachtrust van andere internen wordt ten allen tijde geëerbiedigd.

Wanneer internen nood hebben aan intensieve studiebegeleiding, bijlessen, logopedische therapie, … kunnen er in samenspraak met de ouders en de interne gerichte acties gepland worden.

Mens Sana in Corpore Sano

De internen nemen zoveel mogelijk deel aan de georganiseerde ontspanningsmomenten. De internen van de derde graad kunnen dagelijks gaan joggen in het Zuidpark. De internen krijgen de kans om sport te beoefenen: volleybal, basketbal, tennis, omnisport, aerobics, atletiek, hockey... Naast deze sporten staan ook muurklimmen, bowling, rol- en ijsschaatsen, een strandwandeling, muziek beluisteren, bibliotheekbezoek, film en video, een uitstap naar een subtropisch zwembad en een pretpark op de activiteitenkalender vermeld.

De directie en de opvoeders plannen en begeleiden ook enkele culturele uitstappen zoals theater, muziekoptreden,…

Alle documenten betreffende ons privacybeleid kunt u via onderstaande koppelingen downloaden:
Informatieveiligheid en privacybeleid
Privacyverklaring (leerling)
Privacyverklaring (personeel)

Uniform

Internaten Nieuwen Bosch en Onze-Lieve- Vrouw Julie Billiart streven naar stijlvolle soberheid. De uniformkleuren zijn dan ook grijs en wit. We zijn ervan overtuigd dat deze ‘uniformiteit’ ook bijdraagt tot rust en verbondenheid.

Nieuwen Bosch internaat

07.00 - Opstaan
07.30 - Ontbijt
08.25 - Lessen
12.00 - Middagmaal
12.30 - Mogelijkheid tot ontspanning of studeren in het internaat
13.30 - Lessen

16.05 - Vieruurtje
16.15 - Ontspanning
16.45- Studie 1
18.00- Avondmaal lagere school – eerste  & tweede graad
18.15 - Avondmaal derde graad 
18.45 - 19.30 - Studie 2 of ontspanning 2                                    
19.00- Het journaal
19.30 - Douchen lager + eerste graad – ontspanning 3

20.00- Douchen tweede graad – ontspanning 3

20.30 - Studie 3 eerste graad – stilte op de gang 

20.45- Studie 3 tweede graad – stilte op de gang

20.45 - Nachtrust basisschool  
21.00 - Nachtrust humaniora (1)
21.30- Nachtrust humaniora (2)
22.30- Nachtrust humaniora (3,4)

Onze-Lieve-Vrouw Julie Billiart internaat

07.00 - Opstaan
07.30 - Ontbijt
08.25 - Lessen
12.00 - Middagmaal
12.30 - Mogelijkheid tot ontspanning of studeren in het internaat
13.30 - Lessen

16.00 - Vieruurtje
16.00 - Mogelijkheid tot stadsbezoek
16.45 - Studie 1
18.30 - Avondmaal
19.00 - Het journaal
19.30 - Studie 2, groepswerk, sport of ontspanning
21.00 - Eigen kamer

Foto's

Moerasparcours

Moerasparcours

Avontuur in de natuur!

Opendeurdag

Opendeurdag

Opendeurdag

Ons fotoarchief

Ons fotoarchief

Bekijk hier al onze andere foto's!

Virtuele tour

Julie Billiart Internaat

Nieuwen Bosch Internaat

Partners in opvoeding

Basisschool Nieuwen Bosch

Humaniora Nieuwen Bosch

Onze-Lieve-Vrouw Instituut (OLVI)

Schoolbestuur

Andere diverse Gentse scholen

Sint-Lievenscollege

Contact

Viviane Engels
Directie

09/233 48 92
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
Katrien De Cubber
Directie

09/224 35 55
Tweebruggenstraat 36
9000 Gent